William Bjureland har arbetat som doktorand vid Besab

”William Bjureland, var har du varit anställd som doktorand?”

– Jag har varit anställd som doktorand på KTH och forskat om tillförlitlighetsbaserad dimensionering av tunnelförstärkning. Projektet jag arbetade i hade sin hemvist hos Besab. Jag har även haft en tjänst på Skanska som jag varit tjänstledig 80 procent ifrån.

”Vad blev resultatet av forskningen?”

– Bland annat har vi presenterat en sannolikhetsbaserad dimensioneringsmetodik som kan nyttjas för att minimera sprutbetongtjockleken i bergtunnlar utan att göra avkall på samhällets krav på säkerhet.

”Ser du några fördelar med att vara anställd som doktorand samtidigt och forska nära ett branschföretag?”

– För mig har en stor fördel varit att jag kunnat dra nytta av mina praktiska erfarenheter i forskningen. Jag vill tro att min forskning på så vis har blivit något mer praktiskt applicerbar än vad den annars blivit. Utöver det så har upplägget liknat ett industridoktoranduppdrag. Det har skapat en variation mellan forskning och praktiskt arbete, vilket har gjort min vardag rolig.

”Har det på något sätt hjälp dig i karriären?”

– Definitivt. Min tjänst öppnade dörren för min nuvarande tjänst på Skanska. Jag vill tro att den även i min framtida karriär kommer fortsätta gynna mig.

Artikel Dimensionering av bergförstärkning enligt Eurokod

Bli industridoktorand

Vill du forskarstudera parallellt med att jobba i byggsektorn för att knyta kontakter med näringslivet och kommande arbetsgivare, då kan en anställning som industridoktorand något för dig.

”Vad har du för framtidsdrömmar/planer i karriären?”

– Jag ges stora möjligheter att utvecklas vid min tjänst på Skanska – jag jobbar jag som projekteringsledare på Skanska Stora Projekt, Projekt Mälarbanan Huvudsta, Duvbo – det gör att jag trivs bra med den. Projektet planeras vara färdigt år 2032. Jag ser med tillförsikt fram emot de närmsta åren av min karriär.

Kan du rekommendera andra att forska i nära samarbete med ett branschföretag

Det kan jag absolut. Om man tycker om att utvecklas så är det troligtvis ett av de mest givande arbeten man kan tänka sig.