Branko har varit industridoktorand på Skanska

”Branko Simanic, vad har du forskat om som industridoktorand?”

– Jag har forskat kring att förbättra byggnaders energieffektivitet genom att undersöka beräknad och uppmätt energianvändning samt att identifiera vilka parametrar som har stor inverkan på den totala energianvändningen, och därför bör beaktas.

Skillnaderna mellan uppmätt och beräknad energianvändning för de studerade skolorna varierade från - 44 procent till +28 procent. Slutsatsen kan dras att en betydande stor variation hittades bland skolorna.

”Ser du några fördelar med att vara industridoktorand?”

– För mig var det till exempel en möjlighet att kunna få tillgång till mätdata från fältmätningar. Det var också positivt att kunna kombinera arbetet mellan industri och akademi. Och att kunna göra uppehåll i det dagliga arbetet inom industrin för att fokusera djupare inom ett ämne. 

”Vad har du för framtidsdrömmar kring karriären?”

– Jag har redan jobbat i cirka 20 år och kan säga att drömmen var att göra ett doktorsarbete och att bli duktig och eftertraktad i ämnet jag håller på med.

”Har det hjälp dig i karriären att vara industridoktorand?”

– Jag har precis avslutat mitt doktorsarbete så svårt att säga just nu, men jag hoppas att få en skjuts i karriären. Det vore roligt.

Artikel Energy use in hotels and low-energy schools

Bli industridoktorand

Vill du forskarstudera parallellt med att jobba i byggsektorn för att knyta kontakter med näringslivet och kommande arbetsgivare, då kan en anställning som industridoktorand något för dig.

”Vad gör du i dag?”

– Jag jobbar som energiingenjör på Skanska Teknik. Jag jobbar mycket med driftoptimering av byggnader. Tar reda på hur kan vi bygga ännu bättre byggnader än det vi gör idag med avseende på  energiprestanda. Det är kul.

”Kan du rekommendera andra att vara industridoktorand?”

– Ja, var gärna industridoktorand! Det är ett stort arbete som kräver mycket av en vill jag också säga, men det är det värt.