Projekt 12756 Avslutat Bygghandlingar 90 Del 5 Redovisning av Installationer, utgåva 2

Projekttid

Sammanfattning

Bygghandlingar 90, Del 5, Redovisning av Installationer, ger rekommendationer för utformning av enhetliga och ändamålsenliga handlingar för projekt, som till form och konstruktion skall motsvara ställda eller underförstådda funktionella och estetiska krav. Rekommendationerna avser i första hand kompletta handlingar, tillrättalagda för tillverkning och produktion på fabrik eller byggplats, oberoende av om de upprättas av projektör eller av tillverkare. Del 5 ger även anvisningar om innehåll och utförande av handlingar som utförs enligt de olika bestämningsgraderna, allmän kravbestämning, typbestämning och detaljbestämning.

Slutredovisningen utgörs av utgåva 2 av "Bygghandlingar 90 - Redovisning av installationer", Ulf Gustavsson och Lars Lindberg, bägge ÅF, och Olle Edberg, Lars Huldt och Tobias Nilsson, samtliga Incoord (105 sidor). För den senaste, uppdaterade versionen av Bygghandling 90 hänvisas till nedladdningen via Byggtjänsts webbplats.

Projektansvarig
  • Skanska Sverige AB
Projektledare
Relaterade projekt