Projekt 11861 Avslutat Effektiv färgning av ytor i en industrialiserad husproduktion

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport

Sammanfattning

Projektets syfte var att studera, kartlägga, analysera och utveckla möjligheter till effektiv färgning av yta. Projektet omfattade bland annat snabbtorkande ytfärgning av gjutna innerväggar / trapphus och på ytter- och innerväggar av trä, båda till bostadshus. Samarbete med IVF och färgindustrin.

Slutredovisningen utgörs av rapporten "Effektiv färgning av ytor i en industrialiserad husproduktion", Jonas Magnusson, NCC, och Stefan Hjort, IVF, (9 sidor), godkänns.

Projektansvarig
  • NCC Construction Sverige AB
Projektledare