Projekt 10088 Avslutat Fukt i gränsytor mellan material och dess effekter

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport
Bilagor & fördjupningsmaterial

Sammanfattning

Forskning vid LTH med mål att utveckla en metod för beräkning av vilka fuktnivåer som kan förväntas uppstå i gränsskiktet mellan två olika material vid varierande yttre klimatbelastning, utreda risken för fysikalisk nedbrytning av gränsskiktet förorsakad av de fukttillstånd som uppnås i gränsytor mellan materialen vid naturlig klimatbelastning samt utarbeta en metod för val av materialkombinationer som medför hög livslängd hos materialkombinationer utsatta för höga yttre fuktnivåer. Samfinansiering med Formas.

Redovisningen utgörs av doktorsavhandlingen "Water Absorption in Two-layer Masonry Systems - Properties, profiles and predictions", Peter Johansson, LTH, 2005, samt svensk sammanfattning.

Projektansvarig
  • Skanska
Projektledare