Projekt 13386 Avslutat Auktorisation av energieffektivseringsföretag

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport
Webbplats

Sammanfattning

Energieffektiviseringsföretagen (EEF) har tagit till sig av de utredningar som finns som visar på att förtroendet för företag som levererar energieffektivisering är lågt. Genom ett utförligt arbete att undersöka vad beställare anser skulle höja förtroendet för branschen har idén om en auktorisation för energieffektiviseringsföretag vuxit fram. Under 2014/15 erhöll EEF stöd från Energimyndigheten för att genomföra en förstudie kring certifiering eller auktorisation av energieffektivisering. Under 2016 har auktorisationen utvecklats ytterligare.
Företag som säljer energieffektivisering arbetar inom ett mycket brett område med olika typer av produkter och tjänster. Auktorisationen måste därför delas in i "underkategorier" med huvudkategorier enligt EEF:s indelning av medlemsföretag, se http://www.eef.se/verksamhet/. I bilaga 1 redovisas vilka delar som berör VVS-installationer. Inom ramen för detta projekt utvecklades endast dessa delar.

Projektansvarig
  • Installatörsföretagen
Projektledare