Projekt 11018 Avslutat Integrering av bostäder i befintliga byggnader genom att använda lättbyggnad med stål

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport

Sammanfattning

Forskning vid LTU/SBI, som studerat möjligheterna att förbättra produktionsmetoder för om-, till- och påbyggnadsprojekt i stadsmiljö genom användning av lättbyggnad och 4D-Cad. Samfinansiering med Competitive Building, SBI:s medlemsföretag med flera.

Redovisningen utgörs av
(1) licentiatuppsatsen Industrialised Building Systems, vertical extension of existing buildings by use of light gauge steel framing systems and 4D CAD tools, Susan Bergsten, LTU,
(2) Påbyggnader, en sammanfattning av fem påbyggnadsprojekt, rapport 227:2, Stålbyggnadsinstitutet samt
(3) en sammanfattande beskrivning av forskningsprojektet .

Projektansvarig
  • NCC
Projektledare