Projekt 11806 Avslutat Skonsam sprängning och nya skadezonsformler

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport
Bilagor & fördjupningsmaterial
Informationsblad

Sammanfattning

Syfte med projektet var att bestämma sprickutbredningen från strängemulsionsladdade hål. Dessutom togs riktlinjer fram för inverkan av såväl vatten i hålen som tändspridning. Projektet utmynnade i en ny och bättre användaranpassad skadezonstabell. I projektet medverkade bland annat Banverket och SKB.

Slutredovisningen utgörs av Swebrec-rapport 2008:1 "Sprängskador från strängemulsion, fältförsök och förslag till skadezonstabellsom innehåller samtidig upptändning", Mats Olsson och Finn Oucherlony, bägge Swebrec, samt Johan Svärd, Orica (57 sidor med bilagor).

Projektansvarig
  • Skanska Sverige AB
Projektledare