Projekt 13459 Avslutat Försökssträckor på E20 Hova med ökad återvinning.

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport

Sammanfattning

Asfalt behöver återanvändas för att bidra till en mer klimatneutral framtid och minska CO2 utsläppen. I rapporten beskrivs hur penetrationsbitumen och polymermodifierat bitumen har prövats med en ökad andel återvunnen asfalt.

Slutredovisningen utgörs av rapporten "Försökssträckor med ökad asfaltåtervinning – E20 Hova", Kenneth Olsson, Skanska.

Projektansvarig
  • Skanska Sverige AB
Projektledare