Projekt 9043 Avslutat Ökad industrialisering av brobyggande - den armeringsfria bron (forts fr 6065)

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport

Sammanfattning

Forskning vid KTH inom industriprogrammet Väg-Bro-Tunnel, som syftat till att utveckla metoder för att ersätta konventionell armering med stålfiberarmering i slanka spännarmerade konstruktioner och att öka användningsområdena för spännarmering i broar. Har omfattat litteratur- och fältstudier samt laboratorieförsök.
Projektet har resulterat i doktorsavhandlingen Steel Fibrous Cement Based Composites, Lutfi Ay, Byggvetenskap, KTH, med den svenska sammanfattningen Processförbättring av brokonstruktion och -byggande (4 sid).

Projektansvarig
  • Skanska Teknik
Projektledare