Projekt 11444 Avslutat Återvunnen betongs kvalitet

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport

Sammanfattning

Syftet med projektet var att ta fram kunskap om faktorer som påverkar krossads betongs egenskaper. Projektet avsågs leda till rekommendationer användbara vid upphandling av återvunnen betong. Samarbete med Kellek AB, VTI, CBI och Vägverket.

Slutredovisningen utgörs av rapporten 'Återvunnen betongs kvalitet och möjligheter' (7 s exkl bilagor), Christer Molin.

Projektansvarig
  • LODAB Demolering AB
Projektledare