Projekt 11711 Avslutat Mögel på virke

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport

Sammanfattning

I flera byggobjekt har man fått påväxt av mikroorganismer på underlagstak i ventilerade vindar eller på undersidan av taket i carport. Syftet med projektet var att försöka finna förklaring till varför det sker påväxt på råspont samt att finna metoder för hur detta kan undvikas. Detta ger nytta och fördelar för alla inblandade parter i byggprocessen (leverantörer, entreprenörer m fl) och inte minst förvaltarna om dessa skador kan undvikas. Samarbete med SP.

Slutredovisningen utgörs av rapporten "Missfärgande mikroorganismer på råspont" (Ingemar Nilsson och Ingemar Samuelson, SP Rapport 2006:43, 23 sidor).

Projektansvarig
  • Skanska Sverige
Projektledare