Projekt 10121 Avslutat Informationshantering i samband med murverk i byggsystem

Projekttid

Sammanfattning

Projektet har kartlagt informationsbehov, informationsstrukturer och lämpligt IT-stöd för murverk i byggsystem i samarbete med LTH och Mur- och Putsinformation AB.

Projektansvarig
  • Interoc
Projektledare
  • Pål Hanson