Projekt 12138 Avslutat Fragmentering och lastbarhet i bergtäkter

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport
Informationsblad

Sammanfattning

Projektet ingick i MinBaS-programmet som pågick 2007-2010.
Vid sprängning i bergtäkter styrs ekonomiskt viktiga faktorer av upptändningen och utformningen av sprängsalvan.
I tidigare MinBaS-arbete har så kallade designkurvor tagits fram.
Syftet med detta projektarbete var:
- dels att dokumentera effekten av elektroniska sprängkapslar med avseende på styckefall, last- och krossbarhet
- dels att verifiera tekniken med designkurvor i andra bergförhållanden än tidigare,
Nyttan för branschen är ett underlag som hälper företagen att ta ställning till den nya (dyrare) tändtekniken samt att kunna använda designkurvorna för att förutsäga effekter av ändringar i sprängtekniken.

Slutredovisningen utgörs av rapporten "Optimal fragmentering i krosstäkter, fältförsök i Långåsen", Finn Ouchterlony, Ulf Nyberg och Mats Olsson, samtliga Swebrec vid LTU, Kristina Vikström, NCC Roads, samt Per Svendensten, Sandvik Mining & Construction.

Projektansvarig
  • NCC Roads AB
Projektledare