Projekt 12898 Avslutat Utformning av framtidens högteknologiska vårdmiljöer - projekteringsstrategi

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport

Sammanfattning

Detta forskningsprojekt har avbrutits i förtid. Föreliggande rapport får därmed ses som en avrapportering av genomfört arbete, snarare än en vetenskaplig rapport.
Detta till trots redovisas vissa iakttagelser under diskussionskapitlet som kan tjäna som underlag för fortsatt forskning. Ytterligare information som har samlats in och som också kan fungera som underlag för fortsatt forskning redovisas i bifogade bilagor.
Detta forskningsprojekt har avbrutits i förtid. Föreliggande rapport får därmed ses som en avrapportering av genomfört arbete, snarare än en vetenskaplig rapport.
Detta till trots redovisas vissa iakttagelser under diskussionskapitlet som kan tjäna som underlag för fortsatt forskning. Ytterligare information som har samlats in och som också kan fungera som underlag för fortsatt forskning redovisas i bifogade bilagor.

Genomfört arbete sammanfattas i rapporten "Hur renhet/hygienkrav säkerställs i högteknologiska vårdmiljöer", Carola Joelsson, Chalmers och Skanska (50 sidor med bilagor).

Projektansvarig
  • Skanska Sverige AB
Projektledare