Projekt 4007 Avslutat Avjämning av våtrumsgolv

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Informationsblad

Sammanfattning

När man gjuter våtrumsgolv brukar man arbeta med invägda banor av reglar eller rör för att få rätt fall mot golvbrunnen. Metoden är svår och tidskrävande. Arbetsställningen är dålig. Det är vanligt med besiktningsanmärkningar för att fallet mot golvbrunnen har blivit otillräckligt. Syftet har varit att skapa ett verktyg som på ett snabbt och enkelt sätt garanterar att det önskade fallet mot golvbrunnen erhålls. Verktyget skulle också förbättra arbetsställningen.

Projektet har genomförts av Timmerverkstaden AB och AB Miljöstaget med bidrag från SBUF. En utgångspunkt var att verktyget skulle monteras på en stämp, som vägs in i lod och sätts fast i tak och i golvbrunn. Verktygets avdragsskiva är förenad med stämpen via en saxkonstruktion. Avdragaren kan förflyttas upp till knappt 2 meter från golvbrunnen. Saxkonstruktionen tillåter att avdragaren kan lyftas ca 5 cm över underlaget för att klara hinder av typ handfatsanslutningar. Avdragaren är även vridbar så att man kan grovfördela bruk. En förlängningsarm gör det möjligt att undvika att själv stå i bruket under arbetet. Hela verktyget kan lätt flyttas från stämp till stämp i olika våtrum, och den inställda vinkeln kan bibehållas. Olika prototyper har prövats på flera arbetsplatser.

Försöken visar att det inställda fallet mot golvbrunnen erhålls utan anmärkningar. Dessutom är tidsbesparingen markant, och de som använde den första prototypen ville inte släppa den ifrån sig. Minst en timme per våtrum har tjänats in vid proven i jämförelse med den traditionella metoden. Allt arbete kan nu utföras stående och inte på knä som tidigare.