Projekt 11682 Avslutat Simultan mätning av påförd sprutbetongtjocklek

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport

Sammanfattning

Syftet med projektet var att identifiera lämplig utrustning (sprutbetongrobot och scanner) för att i samband med påförandet av sprutbetong kunna säkerställa att rätt mängd sprutbetong placeras på rätt ställe. Har utförts i samarbete med LTU. Samfinansiering med LKAB och Gällivare Hard Rock Research.

Redovisningen består av sammanfattningen Simultan mätning av påförd sprutbetongtjocklek, Thomas Dalmalm, NCC Teknik (3 sid) samt två rapporter om Snabbare och bättre tunneldrivning, dels Maskinutrustningar och andra tekniska hjälpmedel (108 sid inkl bilagor), dels Rutiner för styrning av tunneldrivningsprocessen (92 sid).

Projektansvarig
  • NCC Construction Sverige AB
Projektledare