Projekt 9040 Avslutat Ekonomistyrning med IT-stöd - från arbetsplatsen

Projekttid

Sammanfattning

Syftet med projektet har varit att kartlägga problematiken runt upphandling och införande av IT-baserade affärssystem och därigenom underlätta för företag inom byggbranschen att förstå processen kring byte av affärssystem. Arbetet har utförts av Betongsprutnings AB BESAB i samarbete med F O Peterson & Söner AB, Handelshögskolan i Göteborg och FoU-Väst. I projektrapporten ges rekommendationer om vad man bör tänka på vid upphandling av ett nytt affärssystem i form av en checklista med 20 steg från Introduktion av projektet till Avveckling av det gamla affärssystemet.

Projektansvarig
  • Betongsprutnings AB BESAB
Projektledare
  • Eva Jonsson