Projekt 11011 Avslutat Acceptabel risk vid dimensionering av utrymningssäkerhet

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport
Webbplats

Sammanfattning

Forskning vid LTH. Uifrån bland annat befintlig statistik över inträffade bränder har tagits fram ett förslag till en acceptabel brandrisk vid dimensionering. Resultatet är en modell för bestämning av hur brandskyddet i en lokal ska vara utformat för att tillgodose en acceptabel säkerhet. Samfinansiering med Brandforsk.
Projektet redovisas i rapporten Acceptabel risk vid dimensionering av utrymningssäkerhet, Johan Lundin, Brandteknik, LTH (96 s exkl bilagor). Det har även lett fram till en doktorsavhandling.

Projektansvarig
  • NCC
Projektledare
  • Jan Rasmusson