Projekt 5052 Avslutat Betong för sunda golv

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Informationsblad

Sammanfattning

Byggfukt i betong som kombineras med andra material måste ofta begränsas när man vill uppnå korta byggtider. Man kan påskynda uttorkning genom att använda betong med lågt vattenbindemedelstal. Kunskapen om fuktdimensionering och om snabbt torkande betong har utvecklats på olika håll, och det har uppstått behov av att samla denna. Syftet har varit att samla befintlig kunskap och skapa rekommendationer för fuktdimensionering, materialval och produktion samt hantering av snabbt torkande betongkvaliteter.

Med bidrag från SBUF, Svenska Fabriksbetongföreningen, Cementa, BFR, Stiftelsen för Svensk Betongforskning och Swerock har Svenska Betongföreningens kommitté för snabbtorkande betong tagit fram den aktuella rapporten med rekommendationer. Arbetet började 1995.

Rapporten omfattar efter ett inledande avsnitt
- begreppsbestämningar
- val av betongkvalitet
- val av ytmaterial
- produktionstekniska egenskaper.

I bilagor behandlas
- inomhusmiljö och emissioner
- konstruktionsaspekter
- fuktdimensionering
- referensobjekt

Råd ges till entreprenörer och andra målgrupper för rapporten.