Projekt 11052 Avslutat Kvalitetsarbete i praktiken

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport
Bilagor & fördjupningsmaterial

Sammanfattning

Syftade till att ur den enskilde medarbetarens perspektiv kartlägga styrkor och svagheter i de metoder och system för kvalitetsstyrning som används i företagen och därefter föreslå förbättringsåtgärder. Samarbete med Peab, Skanska, JM med flera.

Projektet redovisas i rapporten "Handgriplig kvalitetsutveckling" (90 s samt åtta bilagor), Rolf Hörnfeldt, Leif Jackson, Sten Jacobsson, Pauli Mattika och Nils Öhrström.

Projektansvarig
  • NCC AB
Projektledare
  • Sten Jacobsson
Relaterade projekt