Projekt 11763 Avslutat Industrigolv av betong

Projekttid

Sammanfattning

Frågor kring betonggolv och de höga kvalitetskrav man ofta behöver ställa är ständigt aktuella. Utvecklingen av nya metoder och material gör att gamla principer kan behöva formuleras om. Genom delfinansiering från SBUF har Svenska Betongföreningen genomfört ett kommittéarbete inom ämnet "Industrigolv av betong".

Slutredovisningen utgörs av Svenska Betongföreningens rapport nr 13 "Industrigolv - rekommendationer för projektering, materialval, produktion, drift och underhåll" (296 sidor med bilagor).

Projektansvarig
  • Linotolgolv AB
Projektledare