Projekt 11223 Avslutat Datorsimulering av installationssystem

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport

Sammanfattning

Forskning vid LTH. Samarbete med Lunds Kommunala Fastighetsbolag AB. Samfinansiering med Sydkrafts Forskningsstiftelse.

Projektets syfte var ursprungligen att ta fram ett hjälpmedel för att kunna simulera och undersöka godtyckliga installationstekniska system.

Förstudien visade på att det fanns ett mycket stort antal simuleringsprogram med olika uppbyggnad, omfattning, spridning och inte minst kostnad. Efter ett tag bestämdes det att göra en påbyggnad med reglerteknisk inriktning av en befintlig energi- och klimatsimuleringskurs med IDA vid KTH. Möjligheterna har undersökts och resultatet sammanfattas i rapporten för tre olika uppvärmningssystem för en och samma lokal. Resultatet blev att det var långt från enkelt att med befintliga modeller simulera olika reglertekniska system utan att begränsas av modellernas olika egenskaper.

Slutredovisningen utgörs av rapporten "Datorsimulering av installationstekniska system", Lars Jensen, LTH (106 sidor).

Projektansvarig
  • Bravida Sverige AB (Allan Persson)
Projektledare