Projekt 13256 Avslutat Reparation av golv i parkeringshus, garage med tunnskikt av hårdbetong.

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport
Informationsblad

Sammanfattning

Det är viktigt att välja rätt beläggning vid reparation av skadade golv i parkeringshus och garage. I vissa fall då skadebilden är mycket allvarlig är det nödvändigt att gjuta om golvet/bjälklaget helt eller delvis. Det blir dyrbart och ogynnsamt ur miljösynpunkt. I många fall är det möjligt att laga skador och lägga på mer eller mindre tunn beläggning främst då polyuretan (5 mm), epoxi (5 mm), gjutasfalt (30 mm) eller hårdbetong (10 mm).

Utförd studie av befintliga golv reparerade med hårdbetong visar på mycket god slitstyrka, få skador och god skyddseffekt på underliggande armerade bjälklag. Färgsättningsmöjligheten är begränsad med hårdbetongen till skillnad från härdplasterna. Reparationskostnaden för de olika tunnskiktsalternativen skiljer sig inte så mycket.

Slutrapporten utgörs av rapporten "Reparation av golv i parkeringshus och garage med tunnskikt av hårdbetong", Christer Molin, Byggmiljögruppen, och Tommy Ahlström, Tecab (10 sidor, en bilaga och populärvetenskaplig sammanfattning).

Projektansvarig
  • Tecab Ytskyddsprodukter AB
Projektledare