Projekt 10061 Avslutat Miljövärderingsmetodik för byggprodukter - CHEM-BUILD

Projekttid

Sammanfattning

Har utarbetat en generell värderingsmetodik som ger möjlighet att bedöma riskerna för spridning av kemiska ämnen från byggprodukter til den yttre miljön. Metodiken kan till exempel användas som checklista vid upphandling av byggprodukter. Samarbete med SP. Samfinansiering med Formas, Vägverket och Industrins Byggmaterialgrupp.

Projektet redovisas i SP RAPPORT 2004:20 "Miljövärdering av utvändiga byggmaterial i ett europeiskt perspektiv - praktikfall, laboratorieundersökningar och regelverk" (116 s), Hans Gustafsson.

Projektansvarig
  • Skanska Teknik
Projektledare
  • Hans Gustafsson