Projekt 8109 Avslutat Utveckling av bildanalysmetod för att förutsäga krossutfallets kornform vid kubisering av stenmaterial <8mm

Projekttid

Sammanfattning

Syftade till att studera förutsättningarna för att med bildanalys beskriva mineralinnehållets kornform i tunnslip av bergartsprover samt att erhålla ett rundat bergkrossmaterial för fraktioner < 8 mm. Resultaten kan bidra till att stenmjölsöverskottet från bergkrossning kan användas för exempelvis betongtillverkning. Provning skedde i krossanläggning med fyra olika bergmaterial. Samarbete med NCC AB, GMF med flera.

Projektansvarig
  • Skanska
Projektledare
  • Kristina Lindberg