Projekt 11913 Avslutat Normtidssystem för VVS installationer

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport

Sammanfattning

Syftet var att göra en revidering av nuvarande Normtidssystem VVS Ny och - Ombyggnad till en gemensam lista med något större detaljnivå, samt att införa faktorer i stället för mycket svårbedömda analyser. Detta skall leda till en mer användarvänlig Normtidlista.

Projektansvarig
  • VVS Företagen och SBAF
Projektledare