Projekt 13719 Pågående Varför kunskap om vatten är nyckeln till klimatförbättrad betong

Projekttid

Sammanfattning

Vatten är en central del i betong. Vattnets tillstånd är direkt kopplat till både uttorkning av betong i husproduktion och beständighet hos anläggningskonstruktioner.

Byggindustrin är i en stor omställningsfas för att minskad miljöpåverkan, i enlighet med Agenda 2030, FN:s och Sveriges klimatmål. I syfte att minska betongs miljöpåverkan används olika tillsatsmaterial för att minska koldioxidutsläppen från cementtillverkning. Det ger dock svårigheter inom byggproduktion. Då alternativen ökar krävs kunskap för att välja rätt produkt till aktuell applikation. För att kunna göra detta val utan ökad risk, behöver vi förståelse för hur tillsatsmaterial påverkar till exempel uttorkningstider i husproduktion, och beständighet i anläggningsproduktion. Därför behövs grundläggande förståelse för vattnets olika tillstånd i betong med tillsatsmaterial. Utan denna kunskap ökar risken för kostsamma fel.

Projektet ska bidra med ny kunskap om vattnets tillstånd i betong med olika tillsatsmaterial. Vattnets tillstånd från molekylära strukturer till makroegenskaper kommer att undersökas för att kunna utveckla verktyg för praktisk tillämpning i byggproduktion. Dessa verktyg möjliggör användandet av klimatförbättrad betong. Projektet är ett nära samarbete mellan experter i byggnadsmaterial, kemi, fysik, betongindustri och entreprenörer. Detta branschöverskridande samarbete är nödvändigt för att få fram lösningar som är baserade på kunskap, och samtidigt anpassade för entreprenörernas byggproduktion.

Projektansvarig
  • NCC Sverige AB
Projektledare