Projekt 11348 Avslutat Teoretisk bakgrund till förstärkningsbehov vid håltagning i befintliga betongplattor

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport
Bilagor & fördjupningsmaterial

Sammanfattning

Forskning vid LTU som syftat till att fastställa och beskriva beteendet av såväl reparerade som förstärkta betongplattor med gjorda hål. Har omfattat finitaelementanalyser och laboratorieförsök. Samfinansiering med BPE System AB.

Projektredoviningen utgörs av licentiatuppsatsen CFRP, Strengthening of Concrete Slabs, with and without Openings. Experiments, Analysis, Design and Field Application, Ola Enochsson, LTU, 2005, samt en svensk sammanfattning.Projektansvarig
  • Skanska Teknik AB
Projektledare