Projekt 11387 Avslutat K-projektering för produktion

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport

Sammanfattning

Syftet med projektet var att i samband med ett byggprojekt, där man använde modellbaserad K-projektering, påvisa hur möjligheterna med att samnyttja grundläggande information för visualisering, statiska beräkningar, konstruktionsritningar och utsättning kan tas tillvara i konstruktionsarbetet.

Projektet redovisas i rapporten K-projektering för produktion - användning av modellorienterad 3-D CAD med integrerad beräkning och produktionsdata, Johan Sjögren, Skanska (13 sid jämte åtta appendices).

Projektansvarig
  • Skanska Teknik AB
Projektledare