Projekt 11369 Avslutat Optimering av funktionsegenskaper hos slitlagerbeläggningar anpassade efter olika stenmaterialkvaliteter.

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport
Informationsblad

Sammanfattning

Projektet syftade till att med miljövänliga tillsatsmedel öka användandet av lokala stenmaterial av olika kvaliteter och ändå säkerställa funktionskrav på färdig beläggning. Undersökningar av funktionella egenskaper på borrkärnor tagna ur beläggninsplattor låg till grund för ett klarläggande av det ekonomiska och funktionella mervärdet för en specifik kvalitetshöjande åtgärd. Samfinansiering med Sydsten AB och Vägverket Produktion.

Slutredovisningen utgörs av rapporten "Optimering av funktionsegenskaper hos slitlagerbeläggningar anpassade efter olika stenmaterialkvaliteter", Christer Nilsson, Skanska.

Projektansvarig
  • Skanska Asfalt och Betong, Region Teknik
Projektledare