Projekt 11971 Avslutat Erfarenhetsåterföring från europeisk tunneldrivningsteknik

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport
Informationsblad

Sammanfattning

TunConstruct var ett EU-projekt för att främja och utveckla undermarksbyggande inom Europa. NCC var den enda svenska deltagaren av totalt 41 partners inom detta samarbete.

Syftet med detta SBUF-projekt var att återföra resultat från europeisk forskning och utveckling, inom ramen för TunConstruct, i de delar som är tillämpbara ur skandinavisk och svensk synpunkt. NCC var genom sin medverkan involverade i informationsutbytet inom TunConstruct.

Slutredovisningen utgörs av rapporten "Några resultat och erfarenheter från EU-projektet Tunconstruct", Cecilia Montelius och Sid Patel, bägge NCC (55 sidor).

Projektansvarig
  • NCC Construction Sverige AB
Projektledare