Projekt 9047 Avslutat Vibreringsfri betong för anläggningskonstruktioner

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport

Sammanfattning

Forskning vid LTU, som tagit fram metodik och hjälpmedel för att kunna göra prognoser, bland annat härdnings- och sprickriskanalyser, för vibreringsfri (självkompakterande) betong i ung ålder för godtyckliga konstruktioner. Projektet har samfinansierats med Swerock AB och Stiftelsen Svensk Betongforskning.
Redovisningen utgörs av en sammanfattning (5 sid), en licentiatuppsats "Self-compacting concrete, properties of fresh and hardening concrete for civil engineering applications", Sofia Utsi, LTU (187 sid) samt två examensarbeten. Av redovisningen framgår att det främst är tillsatsmedlet och stenmaterialet som har betydelse för den färska betongens egenskaper.

Projektansvarig
  • PEAB Sv AB
Projektledare
  • Jan-Erik Jonasson