Projekt 11671 Avslutat Handbok för dimensionering av skivbeklädda träregelväggar

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport

Sammanfattning

Projektet strävade efter att samordna och sammanställa befintliga beräkningsmetoder i en handbok. Denna är ett hjälpmedel som underlättar dimensionering och förenklar utförandet av konstruktioner där skivbeklädda träregelväggar kan bidra till stabiliseringen. Utfördes i samarbete med SP Trätek, Växjö Universitet och Umeå Universitet.

Slutredovisningen utgörs av handboken "Horisontalstabilisering av träregelstommar (SP Rapport 2008:47)", Bo Källsner, SP Trätek och Ulf Arne Girhammar, Umeå Universitet, (81 sidor).

Projektansvarig
  • NCC Construction Sverige AB
Projektledare