Projekt 9042 Avslutat Förstärkta och reparerade betongkonstruktioners beständighet

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport

Sammanfattning

Forskning vid LTH inom industriprogrammet Väg-Bro-Tunnel. Har modellerat skadade tvärsnitt eller konstruktionselement med plastiska beräkningsmodeller samt kopplat dessa till en tillförlitlighetsberäkning. Projektet är främst inriktat mot brokonstruktioner.
Projektet har resulterat i doktorsavhandlingen Reliability-based Assessment Procedures for Existing Concrete Structures, Joakim Jeppsson, Lunds Tekniska Högskola. Avhandlingen behandlar möjligheten att använda tillförlitlighetsteori som verktyg för utvärdering av säkerhet och återstående livslängd hos skadade betongkonstruktioner.

Projektansvarig
  • Skanska Teknik
Projektledare
Relaterade projekt