Projekt 7072 Avslutat Inglasade balkongers påverkan på inomhusklimatet - analys av energi, ekonomi och utförande

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Webbplats

Sammanfattning

Analys av energi, ekonomi och utförande. Tar fram dimensioneringsmodell för byggnaders uppvärmningssystem med hänsyn till inglasade balkonger. Mätningar görs i flera konkreta projekt som underlag. Samverkan med LTH.

Projektansvarig
  • Skanska Teknik
Projektledare