Projekt 12293 Avslutat Utveckling av stöd vid knästående arbete

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport

Sammanfattning

Golvläggare och andra yrkesgrupper som arbetar knästående riskerar att drabbas av problem i knän. De knäskydd som finns idag innebär att knäskålen belastas med hela överkroppens belastning. På den svenska marknaden finns idag inte något alternativ till dessa knäskydd. Även fotvristen belastas på ett ergonomiskt otillfredsställande sätt vid knästående arbete.

Projektet utvecklade ett knästöd där belastningen inte sker på knäskålen eller fotvristen utan på skenbenet. Skenbenet har längre yta att sprida ut en människas vikt på. Tanken är att knäskålen och fotvristen aldrig skall vidröra golvytan. Detta skall förhoppningsvis förlänga yrkestid för golvläggare och även förbättra rehabilitering så att golvläggare kan fortsätta med sitt yrke.

Slutredovisningen utgörs av rapporten "Utveckling av stöd vid knästående arbete", Mattias Tjärnström, M-P Golv AB (53 sidor).

Projektansvarig
  • M-P Golv AB
Projektledare