Projekt 4011 Avslutat Spikvagn för trägolv och råspont

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Informationsblad

Sammanfattning

Då stora ytor skall spikas, till exempel vid läggning av spontat golv eller yttertak, måste spikningen utföras i en arbetsställning som medför stora påfrestningar på kroppen. På en byggarbetsplats hos Siab i Göteborg fick en snickare och en arbetsledare hjälp med att vidareutveckla en idé om en spikvagn. Idén uppkom då man ställdes inför uppgiften att spika stora ytor spontat trägolv.

I utvecklingsprojektet har Siab och Byggmaskinutveckling tagit fram en prototyp till en spikvagn med stöd från SBUF. Utvecklingen har bedrivits i samarbete mellan initiativtagarna och ADC Produkter. Företagen inom FoU-Väst har medverkat i en referensgrupp.

Prototypen byggdes i verkstadsmiljö och modifierades efterhand som den testades i fullskalemodeller. Den färdiga prototypen har använts för att spika råspont till yttertak på en byggarbetsplats och utvärderats.

De praktiska försöken visar att det går mycket snabbt att spika med vagnen, samtidigt som den sparar ryggen. Man har lyckats spara in upp emot halva tiden. Vagnen har utformats så att den är ställbar i höjdled och går att vinkla så att den passar användaren. En flexibel fixtur gör att vilken spikpistol som helst skall gå att använda. Vagnen går enkelt att fälla ihop så att den inte blir skrymmande vid transporter. Den är försedd med lyftögla. Hjulen går att bromsa och de är ställbara för förflyttning även i sidled. Taklutningar på ca 30º klaras utan större problem. Spikpistolen kan manövreras med bibehållen säkerhet från vagnens handtag.