Projekt 13982 Avslutat Analys av nötningsbeständighet på borrkax

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport

Sammanfattning

Projektet syftar till att undersöka nötningskvalitet på borrkax för att få en indikation på vilken kvalitet ett färdigproducerat bergmaterial kan få.

Det viktigaste resultatet från studien är att den visar på att borrkax går att använda för
att förutsäga ett bergs produktionskrossade micro-Deval värde. Resultaten från flisighetsindex i studien föreslår att det finns en måttlig korrelation mellan hur ett material presterar i microDeval och hur provet presterar i analysmetoden för micro-Deval. Det gäller för produktionskrossat och laboratoriekrossat 10–14 mm material. För borrkax enligt SBUF- rapport 12270 (Stenlid, L, 2011) visar samtaget resultaten på att flisighetsindex har en svag till ingen korrelation mellan hur ett provet presterar i analys metoden för micro-Deval.

Vidare anses metoden tillräckligt bra för att avgöra ett bergsvariationer i bergspartier utan att laboratoriekrossning av borrkärnor behövs. Det kan vara i projekt såsom prospektering och/eller projektering av en ny bergtäkt, kommande losshållning i befintlig bergtäkt. Samt i projektering av entreprenadberg i samband med anläggnings och infrastrukturprojekt. Studien fungerar enligt projektet som en bra plattform och inspiration för vidare studier inom området.

Projektansvarig
  • Skanska Sverige AB
Projektledare
Relaterade projekt