Projekt 11776 Avslutat Förankring av geonät i murar

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport
Informationsblad

Sammanfattning

Syftet med projektet var att komma fram till rätt typ och längd av förankringen mellan geonät och mur med avseende på säkerhet och ekonomi.
Litteraturstudier, beräkningar och konsultation av geonät/murtillverkare resulterade i en beräkningsmetod/"lathund" för geonätsförankringar i murar.

Slutredovisningen utgörs av rapporten "Förankring av geonät i murar", Berit Wahlquist, Skanska (27 sidor och bilagor).

Projektansvarig
  • Skanska Teknik
Projektledare