Projekt 11357 Avslutat Seismisk kontrollmetod för kc-pelare

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport

Sammanfattning

Projektet har utvecklat en tillförlitlig och praktisk användbar fältmetod för kontroll av stabiliserad jords hållfasthets- och deformationsegenskaper. Det har skett genom undersökningar i laboratorium och i fält. Projektet har samfinansierats med Svensk Djupstabilisering och bedrivits i samarbete med SGI.

Projektet redovisas i rapporten Seismisk kontrollmetod för kc-pelare, Niklas Dannewitz m fl (30 sid).

Projektansvarig
  • Hercules Grundläggning AB
Projektledare