Projekt 11472 Avslutat Miljömärkta bostäder

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport

Sammanfattning

Syftet med detta projekt var att utvärdera SIS miljömärkningskriterier och medföljande förändringar av byggnaden/byggprocessen i ett bostadsprojekt, jämfört med ett traditionellt byggande. Vid utvärderingen har särskilt fokuserats den praktiska genomförbarheten av kriterierna vid byggandet av ett miljömärkt hus ur ett ekonomiskt och organisatoriskt perspektiv. Har utförts i samarbete med Byggnadsekonomi, LTH.

Projektet har redovisats i rapporten Erfarenheter från miljömärkning av Uniqhus, Helena Parker och Kristoffer Grahn, Skanska, april 2006 (33 sid).

Projektansvarig
  • Skanska Sverige AB
Projektledare