Projekt 11441 Avslutat Projekt Z axeln (namnändrat till YOYO)

Projekttid

Sammanfattning

Syftet med projektet var att undersöka om den patenterade s k Z-axeln kan användas på pirror och vagnar och göra materialtransporter på byggnadsarbetsplatser säkrare och effektivare. Samarbete med Galaxen.
Projektet redovisas i rapporten Projekt YoYo - Redovisning och resultat av SBUF projekt (18 s samt bilagor på CD), Jan Hedälv och Johan Rosenquist.

Projektansvarig
  • NCC AB /Jan Hedälv
Projektledare