Projekt 12201 Avslutat Kakelsättningsrobot Steg 2

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport

Sammanfattning

Syftet med projektet var att få bort de monotona, tunga och tidskrävande arbetsmomenten för kakelsättare genom att automatisera arbetet. Främst i större anläggningsprojekt, till exempel tunnlar där kilometerlånga väggar kläs med kakel, finns det stora vinster med att låta en kakelsättningsrobot göra jobbet i stället.

I detta Steg 2 var målet att ta fram handlingar på en komplett konstruktionslösning av en kakelsättningsrobot.

Med erfarenheterna från en tidigare genomförd studie (SBUF 11754) och med referensgruppens samlade kompetens tog projektgruppens maskinkonstruktörer fram ett underlag på en kakelsättningsrobot. Detta underlag skall i ett nästa Steg 3 kunna användas till att bygga en fullt fungerande prototyp att testa och utvärdera.

Slutredovisningen utgörs av rapporten "Automatiserad kakling - Steg 2", Pertti Johansson och Tobias Eriksson, bägge Skanska Sverige AB (34 sidor).

Projektansvarig
  • Skanska Sverige AB
Projektledare
Relaterade projekt