Projekt 9097 Avslutat Kravprofil på ojämna bindlager (justeringsmassor)

Projekttid

Sammanfattning

Avsåg att undersöka om det är praktiskt möjligt att klara den uppställda kravprofilen på bindlager enligt VÄG 94 och om möjligt bidra till en klarare regelskrivning. Omfattade bl a studier av dynamisk krypstabilitet på gyratoriskt packade provkroppar från laboratorietillverkade asfaltmassor av ABb 16 och ABb 22. Redovisat i rapporten Kravprofil på ojämna bindlager/justeringsmassor, Johannes Segerpalm, Skanska, 17 sid jämte bilagor.

Projektansvarig
  • Skanska Sv AB
Projektledare