Projekt 13428 Pågående Beslutsstöd och projektering av gång och cykelbroar. Livscykelanalys, miljöpåverkan och kundfokus.

Projekttid

Sammanfattning

Att se gång och cykelbroar i ett kundperspektiv med livskostnadscykeln och miljö i fokus.
Som beställare och kund är det svårt att välja bro typ gång och cykelbroar (GC broar) då det finns flera potentiella brotyper. Beställaren vill ju inte bara ha en billig bro utan ställer krav på livslängd, underhåll, komfort, miljö, byggprocess och byggtid. Syftet med projektet är att göra en fördjupad analys av samtliga brotyper för att klargöra olika brotypers styrkor och nackdelar.

Projektansvarig
  • Peab Anläggning Ab
Projektledare