Projekt 11750 Avslutat Kommittéarbete om livslängdsdimensionering

Projekttid

Sammanfattning

Den europeiska betongstandarden EN 206 ger en alternativ möjlighet till design baserad på funktionsinriktade dimensioneringsmetoder avseende beständighet. En handledning utarbetades för hur en sådan livslängdsdimensionering skall gå till. Arbete genomfördes som ett kommittéarbete inom Svenska Betongföreningen.

Slutrapporten utgörs av Svenska Betongföreningens rapport "Vägledning för livslängdsdimensionering av betongkonstruktioner".

Projektansvarig
  • Skanska Sverige
Projektledare