Projekt 11511 Avslutat Säkrare byggarbetsplatser med RFID-teknik

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport

Sammanfattning

Syftet med projektet var att pröva utrustning och metodik för att på byggarbetsplatser ha kontroll på vilka som befinner sig inne på byggarbetsplatsen, veta vem som hämtar ut maskiner i verktygscontainrar samt larma om en obehörig hämtar ut en maskin eller något annat händer, till exempel brand eller inbrott. Samfinansiering med Safe Tool och Lambertsson Maskin AB. Har utförts i samarbete med Ingenjörshögskolan Jönköping.

Rapporten heter Säkrare byggen med RFID-teknik, Egon Waldemarsson, Peab, Ingemar Andersson, Lambertsson, och Kenneth Johansson, SafeTool (18 sid).

Projektansvarig
  • Peab Sverige AB
Projektledare