Projekt 11114 Avslutat Ytterväggar med stålregelstomme

Projekttid

Sammanfattning

Har avsett att ta fram en handbok som redovisar hur ytterväggskonstruktioner med stålregelstomme bör utformas för bästa kvalitet och ekonomi. Samarbete med Lindab Profil AB och Europrofil AB.
Resultatet är "Handbok för ytterväggar - Lättbyggnad med stål" (132 s), Charlotte Svensson Tengberg, Publikation 180, Stålbyggnadsinstitutet, Stockholm.

Projektansvarig
  • Skanska Stålteknik AB
Projektledare