Projekt 11512 Avslutat Metodik för att bestämma deformationsegenskaper för två-lagers asfaltbeläggningar i fräslådor

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport

Sammanfattning

Projektet har utvecklat en metodik för att mäta deformationsegenskaperna hos en två-lagers beläggning som lagts i förstärkningssyfte i en fräslåda. Metodikens relevans har jämförts mot verkliga förhållanden genom att studera ett antal vägsträckor där fräslådor utförts. Har utförts i samarbete med Vägverket.

Redovisningen utgörs av rapporten Utveckling av en metodik för att bestämma deformationsegenskaperför två-lagers asfaltbeläggningar i fräslådor, Kenneth Olsson/Erik Malmqvist, Skanska (30 sid).

Projektansvarig
  • Skanska Sverige AB
Projektledare